OKUL ÍNCESI - Parmak Oyunlari
 

Ana Sayfa
İletişim
Ziyaretçi defteri
Yemek Tarifleri
Anne Babalara Öneriler
Albüm
Albüm2
Oyun
Atatürk
Osmanli
TV Izle
Duyurular
Chat Odasi
Bilgi Yarismasi
Uydudan Dünya
Saglik
Türkiyem
Bilmeceler
Parmak Oyunlari
Sarkilar
Siirler
Tekerlemeler
Kastamonu
Kisilik Testleri
Hangi Gün Dogdun?
Ilginc Bilgiler
100 Temel Eser
Flash Oyunlar
Buraya Ciz
4-6 Yas Dil Gelisimi
2-6 Yas Zihinsel Gelisim
0-6 Yas Sosyal Gelisim
Cinsel Gelisim
Uyari!
Bir Cocuktan Seslenis
Eglence
Is Ilanlari

Parmak Oyunlari 

cevren çevren çemberlik oyunu
 Çevren çevren çemberlik ( Parmakla, avuç içine halkalar çizilir ) 
Ortasında pınarcık ( Parmakla, avuç ortasına vurulur ) 
Bir kuş gelmiş su içmiş ( Parmak avuç ortasına vurulur, yukarıya kaldırılır,kuşun su içerken yaptığı gibi )
 Sonra pırrr diye uçmuş ( Denir, elle kuşun uçup gitmesi canlandırılır )
 
Araba Oyunu 
Araba (denir çocuğun çenesine dokunulur) 
Maraba (denir çocuğun çenesine dokunulur) 
Cip (denir çocuğun çenesine dokunulur) 
Bip (denir çocuğun çenesine dokunulur) 


Beş kardeş oyunu 
Beş minik kardeş varmış ( Beş parmak gösterilir ) 
Bir gün ava gitmişler 
Bir kuş görmüşler 
Bu tutmuş ( Baş parmak tutulur, sağa sola sallanır )
 Bu temizlemiş ( İşaret parmağı tutulur, sallanır ) 
Bu pişirmiş ( Orta parmak tutulur, sallanır )
 Bu yemiş ( Yüzük parmağı tutulur, sallanır )
 Bu da ( Küçük parmak tutulur ) 
"Hani bana, hani bana ?" demiş. ( Küçük parmak sallanır )
 "Yok sana, yok sana" demişler.
 "Ben de gider ararım, Ben de gider ararım" ( Bu sözler yinelenirken, uygulayıcı ikinci ve üçüncü parmakları ile yürüyüş öykünmesi yaparak, çocuğun bileğinden koluna doğru parmaklarını yürütür ve koltuk altına vararak çocuğu gıdıklar, gıdıklarken de aşağıdaki sözleri söyler : ) "gıdı gıdı, gıdı gıdı "
 
Tel sarar oyunu 
Tel sarar Ayşe tel sarar ( Eller yukarı kaldırılarak, sağa sola döndürülür )
 Tel bulamazsa ne sarar ( Ellerle soru devinimi yapılır )
 Komşunun oğlunu sarar ( Çocuğa sarılma devinimi yapılır ) Not : Ayşe yerine, çocuğun adı neyse o söylenir. Çocuk erkekse son satırda "Komşunun kızını sarar" denilir. 

Köşe Bakkalı Oyunu
 Köşe bakkalı ( denir, çocuğun çenesi elle tutulur ) 
Kapalı çarşı ( denir, ağız gösterilir ) 
Horhor çeşmesi ( denir, burun tutulur ) 
Elmacılar ( denir, yanaklara değilir ) 
Aynacılar ( denir, gözler gösterilir ) 
Kemancılar ( denir, kaşlar sıvazlanır ) 
Düz bayır ( denir, alna dokunulur )
 Karışık çayır ( denir, saçlar karıştırılır )
 
Sar makarayı oyunu 
Sar sar makarayı eller önde tutulur, birbiri çevresinde yün sarar gibi döndürülür 
Çöz çöz makarayı ( Devinim tersine yapılır ) 
On kilo yağ ( İki el on parmak açılarak ileriye uzatılır ) 
On kilo bal ( Aynı devinim yinelenir ) 
Yala yala bitmez ( Avuçları yalama devinimi yapılır ) 
Beşi sana ( Beş parmak açılır ve çocuğa gösterilir ) 
Beşi bana ( Beş parmak açılır ve göğse konur )
 Kediye cık cık ( Yok anlamına gelen cık cık sesi çıkarılır, Baş ve ellerle yok devinimi yapılır ) 

Yukarıda verilen tekerlemeli örneklerden başka tür işlev oyunları da uygulanabilir. Örneğin top oyunu, gazete oyunu vb. Top oyunu Oturabilen bir çocuğun önüne topu yuvarlayınız. Çocuğun bu topu tutmaya size doğru yuvarlamaya çalışacağını görürsünüz. Çocuk emekleyebiliyorsa, bu kez de topu yakalayabilmek için ona doğru sürünmeye çalışacaktır. Bunlar gibi başka devinimler de oyun sırasında bulunabilir. Gazete oyunu Çocuk, bir yetişkinin gazete sayfalarını çevirirken çıkan kağıt hışırtısını duyarsa, gazeteyi yakalamaya çalışacak; başarabilirse, aynı hışırtıyı duyabilmek için kendisi de gazeteyi tutmayı ve sayfa çevirmeyi deneyecektir. Başka gazeteler bulsa, kağıt hışırtısının kendisine vereceği heyecanı yeniden tatmak için gene gazeteyle oynayacaktır. 

Özerklik dönemi işlev oyunları ( 1-3 yaş ) Parmak Oyunları 

Çal Kapıyı Çal kapıyı çal ( Sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır ) 
Bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, gözlük gibi halka yapılır ) 
Çevir mandalı (Burun el ile bükülür ) 
Gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) 
Al bir iskemle ( Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir ) 
Otur şuraya ( Öteki kulak memesi tutulur, çekilir ) 
Nasılsın bu gün Ayşe ? ( Çene tutulur, sallanır ) ( Ayşe adı, çocuğun adına göre değiştirilerek söylenir ) 

Ben bir ağacım ( Öykünme )
 Ben bir ağacım ( Ayakta, eller yanda, dik durulur )
 Dallarım var benim (kollar, başın yukarısına kaldırılır, avuçlar kapatılır ) 
Dallarım BİR çiçek açtı ( Bir parmak açılır ) 
Dallarım İKİ çiçek açtı ( ikinci parmak açılır ) 
Dallarım ÜÇ çiçek açtı ( üçüncü parmak açılır ) 
Dallarım DÖRT çiçek açtı ( dördüncü parmak açılır )
 Dallarım BEŞ çiçek açtı ( beşinci parmak açılır ) 
Dallarım ALTI çiçek açtı ( altıncı parmak açılır )
 Dallarım YEDİ çiçek açtı ( yedinci parmak açılır )
 Dallarım SEKİZ çiçek açtı sekizinci parmak açılır )
 Dallarım DOKUZ çiçek açtı dokuzuncu parmak açılır ) 
Dallarım ON çiçek açtı ( onuncu parmak açılır ) 
Bir rüzgar çıktı Yukarıdaki kollar, bedenle birlikte öne doğru eğilir, sağa sola sallanır ; rüzgardan sallanan ağaç öykünmesi yapılır )
 Vuvvv… vuuuvvv.. vuuuuvv… ( sesle rüzgar öykünmesi yapılır )
 Yağmur yağdı ; şıp şıp şıp ( parmaklarla yağmur öykünmesi yapılır ) 
Tüm çiçekler döküldü ( parmaklar, kollar indirilir ) 

On Parmak 
Benim on parmağım var ( iki elin parmakları açılarak gösterilir ) 
Tümüyle benim ( eller, parmaklar açık olarak göğüste kavuşturulur )
 Onlarla ben her şeyi yaparım. Sımsıkı kapar ( her iki el yumulur ) 
Kocaman açarım ( iki elin parmakları açılır ) 
Birbirine kavuştururum ( eller kavuşturulur ) 
Arkama saklarım ( eller arkaya saklanır ) 
Yukarıya kaldırır ( kollar yukarıya, gerinerek kaldırılır )
 Aşağıya indiririm ( kollar bedenin iki yanına sarkıtılır ) 
Sonra kucağımda dinlendiririm ( eller rahatça kavuşturulup kucağa konur ) 


Parmaklarım
 Sağ elimde beş parmak ( Sağ elin beş parmağı gösterilir )
 Sol elimde beş parmak ( Sol elin beş parmağı gösterilir )
 Sen de istersen say bak Say bak, say bak, sayy bak.
 Bir-iki-üç-dört-beş ( Sağ elin parmakları sırayla açılarak sayılır )
 Bir-iki-üç-dört-beş ( Sol elin parmakları sırayla açılarak sayılır ) 
Hepsi eder on parmak ( Her iki elin parmakları açılarak gösterilir ) 
Sen de istersen say bak Say bak, say bak, sayy bak. 
Bir-iki-üç-dört-beş-altı-yedi-sekiz-dokuz-on ( Her iki eldeki parmakların tümü sırayla açılarak sayılır ) 


Ali ile Ayşe 
Bu oyun, iki elin baş parmakları ile oynanır. Sağ elin baş parmağı "Ali", sol elin baş parmağı "Ayşe" olur. Avuç kapalı durur. 
Bir gün Ali evden çıkmış ( Baş parmak yumuk elden yukarı kaldırılır ) 
Sağa bakmış kimse yok
 Sola bakmış kimse yok 
Aşağı bakmış kimse yok 
Yukarı bakmış kimse yok ( sağa, sola, aşağı, yukarı bakma işlemleri, baş parmakla yapılır ) Girmiş içeri Biraz sonra İkisi birden evden çıkmışlar ( iki baş parmak avuç içinden çıkartılır ) Sağa bakmışlar kimse yok 
Sol bakmışlar kimse yok
 Aşağı bakmışlar kimse yok
 Yukarı bakmışlar kimse yok ( her iki baş parmak, aynı devinimleri yapar )
 Karşılıklı bakışmışlar ( baş parmakların iç kısımları, birbirini görecek biçimde karşı karşıya getirilir ) 
Günaydın ALİ 
Günaydın AYŞE demişler… ( baş parmaklar birbirine değdirilir ) 
Oynamışlar, oynamışlar ( baş parmaklar oynama öyküntüsü yaparak, oynatılır ) Yorulmuşlar… ( parmaklar durur ) 
Ayşe'nin annesi çağırmış
 Ali'nin annesi çağırmış 
Hoşça kal ALİ
 Hoşça kal AYŞE demişler… ( baş parmaklar birbirine değdirilir ) 
Evlerine girmişler. ( baş parmaklar avuç içine saklanır )
 

Üç Topum Var 
Benim üç topum var. 
İşte en küçük topum ( baş parmak ve işaret parmağı birleştirilerek bu iki parmakla halka yapılır, gösterilir )
 İşte ortanca topum ( iki elin baş parmakları birbirine, iki elin işaret parmakları birbirine birleştirilir, ortanca topu simgeleyen bir halka yapılır, gösterilir ) 
İşte bu da kocaman topum (iki kol öne uzatılır, ellerin uçları birbirine birleştirilir, halka yapılır, gösterilir) 
Haydi gelin bu üç topu Bir kez daha gösterelim ( aynı sözlerle, aynı devinimler yinelenir ) 


Dedemin Gözlükleri 
Uyurken dedem Gözlükleri gözündeymiş ( iki elle yuvarlak gözlük işareti yapılır ve eller gözlerin üzerine konur ) 
Unutmuş gözlüklerin gözünde olduğunu
 Uyanınca başlamış aramaya ( sağa, sola bakılarak arama öykünmesi yapılır )
 Aramış, taramış bulamamış ( eller arkaya saklanır )
 Bir de bakmış ki Gözlükler gözündeymiş ( eller gözlük gibi yapılır ve gözlere konur ) 
Gözüm kulağım, elim ayağım İşte gözüm ( sağ göz, sağ elle kapatılır )
 İşte kulağım Sağ kulak, sağ elle tutulur 
Bu görmek için ( baş parmak ve işaret parmağı ile yuvarlak yapılır, göze yerleştirilir )
 Bu duymak için ( el kulağın arkasına konularak, ses duyuyormuş gibi yapılır ) 
İşte elim ( sağ el gösterilir ) 
İşte ayağım ( sağ ayak gösterilir ) 
Bu tutmak için ( sağ elle bir şey tutuluyor gibi yapılır ) 
Bu yürümek ve koşmak için ( durduğu yerde yürür gibi, koşar gibi yapılır ) 


Minik Arı 
Anneme minicik bir arı götürüyorum ( iki elin avuçları birleştirilip, yuvarlak yapılır. İki el içinde bir şey varmış gibi tutulur )
 Çok sevinecek Kim bilir ne diyecek ? Ufff…soktu elimi ! ( arı sokmuş gibi yapılır, acıyla parmaklar açılır, eller silkelenir )
 Sağ El, Sol El İşte sağ elim ( sol el ile sağ ele dokunulur, sağ el gösterilir ) 
Bu da sol elim ( sağ el ile sol ele dokunulur, sol el gösterilir ) 
Bu sağ kolum ( sol el ile sağ kola dokunulur, sağ kol gösterilir ) 
Bu da sol kolum ( sağ el ile sol kola dokunulur, sol kol gösterilir ) 
İki kolumu havaya kaldırırım ( iki kol yukarıya kaldırılır )
 Ellerimi, avuçlarımı birbirine vurur İşte böyle şap şap yaparım. ( iki el havada, avuçlar birbirine vurularak ses çıkarılır ) 


Saat 
Bir saatim var minicik ( iki elin avuçları, içinde bir şey varmış gibi birbirine çapraz olarak birleştirilir )
 Kulağıma koyarım ( birleştirilmiş eller kulağa götürülür ) 
Tik tak'ını duyarım Tik tak, tik tak ( denirken, dinliyormuş gibi yapılır )
 Çocuklar dinleme öykünmesi yaparlarken öğretmen şunları söyler ; "Haydi şimdi çocuklar………………oyununa başlayalım." ( bunun üzerine çocuklar da, avuçlarındaki saati bir kenara koyar gibi yaparlar. Öğretmenin adını söylediği oyuna başlanır.) NOT : Bu parmak oyunu, bir başka oyuna başlamadan önce oynanır.
 

Tavşan 
Bir minik tavşan varmış ( sağ elin işaret ve orta parmakları, tavşan kulakları gibi tutulur )
 Bu kafeste yaşarmış ( sol el, portakal tutar gibi yuvarlak yapılır ) 
Gezerken bir ses duysa Hemen diker kulaklarını ( sağ elin kulak öykünmesi yapan parmakları dimdik tutulur ) 
Hop… diye kafesine Koşar atlarmış… ( parmaklardan yapılmış kulaklar, "hop" deyince, öteki elin avuç içine konur ve sıkıca tutulur ) 


VÜCUDUMUZ
 Gürbüz bir parmak (Baş parmak gösterilir) Ne hoştur sayı saymak İşte bunlardan iki (iki parmak gösterilir) 
İkinin var iki teki. 
Şimdi üç oldular, azıcık çoğaldılar 
Dört oldular bunlar bakın 
Beş kardeş ne güzeldir, 
Hepsi de bir eldedir 
Bunlar oldu altıparmaklar ne çoğaldı
 Altı bir daha yedi, daha sayma bitmedi 
Bunlar da sekiz kardeş 
Hepsi ikiz kardeş 
Şimdi dokuz oldular, parmaklar çoğaldılar. 
Parmaklar on oldu, 
Eller parmakla doldu.
 

Bugün 30 ziyaretçi (74 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=